Polityka prywatności dla livefooty.net

Witryna livefooty.net działa wyłącznie jako portal informacyjny dla fanów sportu w wieku powyżej 18 lat. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z tej witryny. Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje są dostarczane przez livefooty.net i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje były aktualne i poprawne, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik zawartych na stronie internetowej w jakimkolwiek celu. Użytkownik polega na takich informacjach wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym bez ograniczeń, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Polityka prywatności serwisu www.livefooty.net

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@livefooty.net.

Na stronie www.livefooty.net prywatność odwiedzających jest dla nas niezwykle ważna. Niniejszy dokument dotyczący polityki prywatności określa rodzaje danych osobowych otrzymywanych i gromadzonych przez www.livefooty.net oraz sposób ich wykorzystywania.

Pliki dziennika
Podobnie jak wiele innych stron internetowych, www.livefooty.net korzysta z plików dziennika. Informacje zawarte w plikach dziennika obejmują adresy protokołu internetowego ( IP ), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych ( ISP ), znacznik daty / godziny, strony odsyłające / wyjściowe oraz liczbę kliknięć w celu analizy trendów, administrowania witryną, śledzenia ruchu użytkownika w witrynie i zbierania informacji demograficznych. Adresy IP i inne tego typu informacje nie są powiązane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika.

Pliki cookie i sygnały nawigacyjne w sieci Web
Strona www.livefooty.net nie korzysta z plików cookie. Plik cookie DoubleClick DART

.:: Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Twojej witrynie.
.:: Korzystanie przez Google z pliku cookie DART umożliwia wyświetlanie reklam użytkownikom na podstawie ich odwiedzin w witrynach i innych witrynach w Internecie.
.:: Użytkownicy mogą zrezygnować z korzystania z plików cookie DART, odwiedzając politykę prywatności sieci reklamowej i treści Google pod następującym adresem URL - https://www.google.com/privacy_ads.html.

Niektórzy z naszych partnerów reklamowych mogą wykorzystywać pliki cookie i sygnały nawigacyjne w naszej witrynie. Nasi partnerzy reklamowi to .......
Amazon
eBay
William Hill

Te zewnętrzne serwery reklamowe lub sieci reklamowe wykorzystują technologię do wysyłania reklam i linków, które pojawiają się na stronie www.livefooty.net bezpośrednio do przeglądarek użytkowników. W takim przypadku automatycznie otrzymują adres IP użytkownika. Inne technologie (takie jak pliki cookie, JavaScript lub sygnały nawigacyjne w sieci Web) mogą być również wykorzystywane przez zewnętrzne sieci reklamowe do pomiaru skuteczności ich reklam i / lub do personalizacji treści reklamowych, które widzisz.

www.livefooty.net nie ma dostępu ani kontroli nad tymi plikami cookie, które są używane przez zewnętrznych reklamodawców.

Należy zapoznać się z odpowiednimi politykami prywatności tych zewnętrznych serwerów reklamowych, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat ich praktyk, a także instrukcje dotyczące sposobu rezygnacji z niektórych praktyk. Polityka prywatności www.livefooty.net nie ma zastosowania i nie możemy kontrolować działań takich innych reklamodawców lub witryn internetowych.

Jeśli użytkownik chce wyłączyć pliki cookie, może to zrobić za pomocą indywidualnych opcji przeglądarki. Bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookie w określonych przeglądarkach internetowych można znaleźć na odpowiednich stronach internetowych przeglądarek.

Linki i usługi stron trzecich - Wyłączenie odpowiedzialności

Ta strona internetowa (livefooty.net) zawiera lub może zawierać linki do innych stron internetowych, w tym reklamy stron trzecich. livefooty.net nie ponosi odpowiedzialności za takie inne strony internetowe ani za ich Warunki świadczenia usług. livefooty.net wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, bezpośredniej lub pośredniej, za jakiekolwiek szkody poniesione przez jakiegokolwiek użytkownika w związku z korzystaniem z jakiejkolwiek strony internetowej, do której dostęp uzyskano za pośrednictwem tej Witryny. Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami świadczenia usług każdej z takich innych witryn, aby dowiedzieć się, w jaki sposób te inne witryny oferują i warunkują swoje towary i usługi. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do takiej innej witryny internetowej i powiązanych z nią usług, robi to wyłącznie na własne ryzyko. Jeśli chcesz zgłosić zastrzeżenie dotyczące linku do strony internetowej strony trzeciej, który został umieszczony na stronie livefooty.net, postępuj zgodnie z instrukcjami na naszej stronie internetowej. strona prawna.

Witryna livefooty.net jest hostowana i obsługiwana z Wyspy Man. Jako właściciele witryny podjęliśmy wszelkie wymagane kroki, aby upewnić się, że ta strona strona działa w pełnej zgodności z prawem Manx. Niniejsza Polityka prywatności i Warunki użytkowania podlegają prawu Wyspy Man. Od użytkownika tej witryny oczekuje się moralnego, zgodnego z prawem i odpowiedzialnego zachowania w odniesieniu do przepisów mających zastosowanie do użytkownika (w tym nienaruszania praw jakichkolwiek posiadaczy praw). Wszelkie spory wynikające z lub w związku z niniejszą witryną podlegają prawu Wyspy Man.

Ostatnia aktualizacja 04/12/2017