Legaal

Meldingen van vermeende illegale inhoud

De website livefooty.net is simpelweg een online informatiebron met betrekking tot alle aspecten van sport, we zijn voornamelijk sportfans die graag over sport schrijven. De inhoud voor onze website is afkomstig van een aantal schrijvers en gegevensbronnen van derden, gegevensbronnen omvatten maar zijn niet beperkt tot football-api.com en Bet365 Live Odds Feed. Wij geven geen enkele impliciete of expliciete garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie op livefooty.net. Sommige van deze informatie kan links bevatten naar inhoud die zich op de servers van derden bevindt. livefooty.net host of verstuurt geen audiovisuele inhoud, sluit bewust illegale audiovisuele inhoud in of linkt niet direct naar bronnen van derden met audiovisuele inhoud en heeft geen controle over of invloed op dergelijke inhoud. livefooty.net kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud die door anderen wordt verzonden. Elke verantwoordelijkheid voor deze inhoud ligt bij degenen die hosten of verzenden. Livefooty.net kan ook geen verantwoordelijkheid nemen voor de bezoekers van de livefooty.net website. Het is de verantwoordelijkheid van elke individuele bezoeker om ervoor te zorgen dat zij volledig voldoen aan hun eigen lokale, nationale of staatswetten.

Hoewel livefooty.net de inhoud die via websites van derden wordt verzonden niet actief kan controleren of er verantwoordelijkheid voor kan nemen, is het bereid actie te ondernemen bij het verwijderen van links naar illegale inhoud of illegale ingebedde inhoud na ontvangst van de juiste kennisgeving. livefooty.net zal alle links naar illegale inhoud van haar website verwijderen, op voorwaarde dat de volgende informatie is verstrekt: -

1. Identiteit van de inhoud waarvan u beweert dat deze illegaal is en de gronden voor de onwettigheid. Voorbeelden van illegale inhoud zijn, zonder beperking: aanstootgevend, lasterlijk of beledigend taalgebruik, onwettige publicaties, inbreuk op de privacy of morele rechten, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, overdracht van bedrijfsgeheimen, knowhow of anderszins geheime informatie, informatie over seksueel misbruik of misbruik van kinderen of anderszins illegale informatie;
2. Identificatie van de locatie van de inhoud waarvan u beweert dat deze illegaal is, inclusief minimaal de exacte URL van de webpagina, de datum en tijd waarop u de vermeende illegale inhoud heeft geïdentificeerd en een screenshot van de webpagina waarop de vermeende illegale inhoud wordt weergegeven ;
3. Identificatie van de locatie van de link naar de inhoud waarvan u beweert dat deze illegaal is, inclusief op zijn minst de exacte URL van de webpagina waarop de link wordt weergegeven en de datum en tijd waarop u de link naar de vermeende illegale inhoud hebt geïdentificeerd ;
4. Uw contactgegevens
5. Een verklaring waarin u verklaart:

* dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik van de inhoud niet is geautoriseerd door de eigenaar of zijn agent;
* dat het betwiste gebruik wettelijk niet is toegestaan;
* dat u de eigenaar van de website die naar verluidt de illegale inhoud host, aanbiedt of verzendt, heeft opgeroepen om zijn of haar illegale activiteiten te staken of, indien dit niet mogelijk is, waarom u niet rechtstreeks contact kon opnemen met de genoemde eigenaar;
* dat de informatie in de kennisgeving accuraat is, en op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een recht dat vermeend is geschonden of anderszins is misbruikt;
* dat u livefooty.net, al haar dochterondernemingen en haar respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en opvolgers vrijwaart van alle claims, verliezen, kosten en uitgaven, schade, boetes en aansprakelijkheden die livefooty.net als gevolg daarvan oploopt van de kennisgeving; En
* dat u ermee akkoord gaat dat de kennisgeving en alle geschillen die daaruit voortvloeien of ermee verband houden, onderworpen zijn aan de wetten van het eiland Man.

Na ontvangst van een kennisgeving die aan het bovenstaande voldoet, zal livefooty.net de geïdentificeerde link onmiddellijk van haar website verwijderen. Dergelijke kennisgevingen kunt u richten aan het e-mailadres:
info@livefooty.net

Wat moet ik doen als het probleem te maken heeft met niet-linkinhoud (dwz tekst/afbeelding) op een pagina op livefooty.net? – Als u een probleem heeft met betrekking tot de inhoud van de livefooty.net-website, laat het ons dan weten (info@livefooty.net). We zullen u uitleggen waarom we de inhoud in orde vinden, of als we het met uw standpunt eens zijn, de inhoud indien nodig wijzigen/verwijderen.

Laatst bijgewerkt op 18/08/2023