Laillinen

Ilmoitukset väitetystä laittomasta sisällöstä

Verkkosivusto livefooty.net on yksinkertaisesti urheilun kaikkiin osa-alueisiin liittyvä online-tiedonlähde, ja olemme ensisijaisesti urheilufaneja, jotka haluavat kirjoittaa urheilusta. Sivustomme sisältö tulee useilta kirjoittajilta ja kolmannen osapuolen tietolähteistä, tietolähteisiin kuuluvat muun muassa football-api.com ja Bet365 Live Odds Feed. Emme anna mitään takuuta, ei implisiittistä eikä eksplisiittistä, livefooty.net-sivuston sisältämien tietojen oikeellisuudesta Jotkut näistä tiedoista voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten palvelimilla sijaitsevaan sisältöön. livefooty.net ei isännöi eikä lähetä audiovisuaalista sisältöä, ei tietoisesti upota laitonta audiovisuaalista sisältöä , eikä linkitä suoraan kolmannen osapuolen audiovisuaalisen sisällön lähteisiin, eikä kontrolloi eikä vaikuta tällaiseen sisältöön. livefooty.net ei voi ottaa vastuuta muiden lähettämästä sisällöstä. Vastuu tästä sisällöstä on niillä, jotka sitä isännöivät tai lähettävät. livefooty.net ei myöskään voi ottaa vastuuta livefooty.net-sivuston kävijöistä. Jokaisen yksittäisen kävijän vastuulla on varmistaa, että hän noudattaa täysin omaa paikallista, kansallista tai osavaltiota koskevaa lainsäädäntöään.

Vaikka livefooty.net ei voi aktiivisesti valvoa tai ottaa vastuuta sisällöstä, joka välitetään kolmansien osapuolien verkkosivustojen kautta, se on valmis ryhtymään toimiin poistaakseen linkit laittomaan sisältöön tai laittomaan upotettuun sisältöön saatuaan asianmukaisen ilmoituksen. livefooty.net poistaa kaikki linkit laittomaan sisältöön verkkosivuillaan edellyttäen, että seuraavat tiedot on annettu: -

1. Laittomaksi väittämäsi sisällön tunnistetiedot ja laittomuuden perusteet. Esimerkkejä laittomasta sisällöstä ovat rajoituksetta: loukkaava, herjaava tai loukkaava kielenkäyttö, laittomat julkaisut, yksityisyyden tai moraalisten oikeuksien loukkaaminen, immateriaalioikeuksien loukkaaminen, liikesalaisuuksien, taitotiedon tai muutoin salaisen tiedon välittäminen, seksuaalinen tai lasten hyväksikäyttöä koskeva tieto tai muuten laitonta tietoa;
2. Laittomaksi väittämäsi sisällön sijainnin tunnistaminen, mukaan lukien vähintään verkkosivun tarkka URL-osoite, päivämäärä ja kellonaika, jolloin olet tunnistanut väitetyn laittoman sisällön sekä kuvakaappaus verkkosivusta, jossa näkyy väitetty laiton sisältö ;
3. Laittomana väittämääsi sisältöön johtavan linkin sijainnin tunnistaminen, mukaan lukien vähintään sen verkkosivun tarkka URL-osoite, jolla linkki näkyy, sekä päivämäärä ja kellonaika, jolloin tunnistit linkin väitettyyn laittomaan sisältöön. ;
4. Yhteystietosi
5. Lausunto, jossa ilmoitat:

* uskot vilpittömästi, että sisällön kiistanalainen käyttö ei ole omistajan tai sen edustajan valtuuttamaa;
* että kiistanalainen käyttö ei ole lain sallimaa;
* että olet kutsunut laitonta sisältöä väitetysti isännöivän, tarjoavan tai välittävän verkkosivuston omistajan lopettamaan laittoman toimintansa tai, jos se ei ole mahdollista, miksi et voinut ottaa suoraan yhteyttä kyseiseen omistajaan;
* että ilmoituksessa olevat tiedot ovat tarkkoja ja väärästä valasta seuraa, että olet valtuutettu toimimaan väitetysti loukatun tai muuten väärinkäytetyn oikeuden omistajan puolesta;
* että korvaat livefooty.net:n, kaikki sen tytäryhtiöt ja sen ja heidän vastaavat virkailijat, johtajat, työntekijät, edustajat ja seuraajat kaikista vaatimuksista, tappioista, kustannuksista ja kuluista, vahingoista, rangaistuksista ja vastuista, joita livefooty.net on aiheuttanut tämän seurauksena. ilmoituksesta; ja
* suostut siihen, että ilmoitusta sekä kaikkia siitä aiheutuvia tai siihen liittyviä riita-asioita säätelevät Mansaaren lait.

Saatuaan yllä olevan ilmoituksen livefooty.net poistaa viipymättä tunnistetun linkin verkkosivultaan. Ole hyvä ja lähetä tällaiset ilmoitukset sähköpostiosoitteeseen:
info@livefooty.net

Entä jos ongelma liittyy livefooty.net-sivuston sivun ei-linkkiin (eli tekstiin/kuvaan)? – Jos sinulla on ongelmia livefooty.net-sivuston sisältöön liittyen, ilmoita siitä meille (info@livefooty.net). Selitämme sinulle, miksi katsomme sisällön olevan OK, tai jos hyväksymme kantasi, muutamme/poistamme sisällön tarpeen mukaan.

Viimeksi päivitetty 18.8.2023